Studentforsikring – Forsikring for studenter

Å være fulltidsstudent og kun ha lånekassen som inntekt kan til tider bli trangt økonomisk, vi anbefaler at du avser noe av studielånet til en studentforsikring.

Dette dekker de fleste i en studentforsikring

Studentforsikring er en pakke som er tilpasset studenter og som forsikringselskaper tilbyr til konkurransedyktige priser. Det varierer hva pakkene inneholder, men det er noen forsikringer som går igjen hos det fleste. En studentforsikring gjelder både i utlandet og i Norge.

Du bør ikke bare se på prisen når du skal velge studentforsikring, det varierer hva som inngår i pakkene, og det gjelder å finne den studentforsikringen som dekker dine behov best.

De fleste studentforsikringene dekker uføreforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring, ansvarsforsikring og reiseforsikring.

Uføreforsikring

Dersom du blir ufør ved ulykke eller sykdom og ikke er forsikret vil du få samme utbetaling som en minstepensjonist. Da er det godt å ha uføreforsikring. Et billigere alternativ er ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring er billigere en uføreforsikringen. Men dersom du blir ufør av sykdom så dekker ikke ulykkesforsikringen dette. Det er flere som blir ufør av sykdom enn av ulykke. Har du allerede uføreforsikring så trenger du ikke ulykkesforsikring.

Innboforsikring

Dersom du har samme adresse som dine foreldre, så kan du være dekket av den, men dersom du ikke har innboforsikring gjennom dine foreldre, så er dette noe du bør ha.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er påbudt ved noen tilfeller, dette gjelder blant annet for motoriserte kjøretøy. En ansvarsforsikring er en forsikring som dekker et rettslig erstatningsansvar i forhold til en tredjepart. Enten det gjelder økonomisk tap som følge av skade, eller skade påført person eller gjenstand.

Reiseforsikring

Mange betaler reisen med kredittkort og er med det automatisk forsikret, men det kan være smart å tegne en helårs reiseforsikring slik at du er dekket selv om du bare skal på butikken. Les mer om reiseforsikring her.