Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en merknad du får dersom du ikke har betalt for en vare eller tjeneste. Du kan også få betalingsanmerkninger ved personlig konkurs, ved en gjeldsording eller at du selv har bedt om å bli sperret for kreditt.

 
Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Når du ikke betaler regningen innen gitt frist eller misligholder avtaler om nedbetaling så vil et inkassobyrå ta over saken. Dersom det har gått 30 dager etter inkassobyrået har sendt begjæring til rettslig instans og du fortsatt ikke har gjort opp for deg så kan det innrapporteres en betalingsanmerkning. Når det blir registrert en betalingsanmerking er selskapet som mottar registreringen pliktig til å varsle deg om dette via brev. Du får da en frist på 14 dager til å klage på betalingsanmerkningen.

Har du betalingsanmerkning?

Dersom du er usikker på om det er registrert betalingsanmerkninger i ditt navn, kan du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene. Det er godt mulig byråene krever betaling for å gi deg denne informasjonen, men kredittselskaper er lovpålagt å gi deg denne informasjonen uten å kreve betaling.
Ber du om kredittsjekk så koster dette penger, men da er det en vurdering av hele din kreditt, og ikke bare en oversikt over dine betalingsanmerkninger.

 
Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning?

Skyldes betalingsanmerkningen at du ikke har har betalt for en vare eller tjenste, så skal den slettes med en gang betalingen er innfrid, men noe saksbehandlingstid kan forekomme. Dersom det tar lang tid må du ta kontakt med kredittopplysningsbyråene og inkassoselskapene og få en bekreftelse på at betalingsanmerkningen er slettet.
Dersom en betalingsanmerkning er eldre enn 4 år så er hovedregelen at den skal slettes, og for at den skal bli registrert på nytt må kreditor eller inkassoselskapet igangsette nye rettslige tiltak.

Fakta om betalingsanmerkning

  • Fire av ti betalingsanmerkninger gis til folk over 40 år
  • Betalingsanmerkning skal slettes med en gang du har betalt regningen.
  • De med betalingsanmerkning må ta til takke med kontantkort hos det fleste mobilselskaper.
  • Samlet skylder nordmenn over 40 milliarder kroner.
  • Folk i Sogn og Fjordane er det beste betalerne. 3,2 % har pådratt seg betalingsanmerkninger.
  • Folk i Finnmark har flest inkassosaker. Hele 7,7 %.