Hva dekker reiseforsikringen ?

Mange forbinder reiseforsikringen med reiser til utlandet, men du skal ikke lenger en ut av huset før de fleste reiseforsikringer trer i kraft.

Faktisk er det så mange som 1 av 10 som ikke har reiseforsikring, men fordi om flesteparten har reiseforsikringen, så er det ikke alle som vet hva den dekker. Vi anbefaler at du leser grundig gjennom reiseforsikringen i ditt forsikringselskap.

Det finnes to typer reiseforsikring. Helårs reiseforsikring og tidsbegrenset reiseforsikring. Førstnevnte dekker alle turer utenfor hjemmet, arbeidssted eller studiested. Tidsbegrenset reiseforsikring gjelder for en tidsbestemt reise, for eksempel en uke i utlandet. Reiser du til utlandet mer enn ett par ganger i året kan det fort bli dyrere med tidsbegrenset reiseforsikring. Vi anbefaler at du først som sist går til anskaffelse av en helårs reiseforsikring.

Vi har sett gjennom en del reiseforsikringer, og dette er det vanligste punktene som er gjengangere hos det fleste.
Dette dekker reiseforsikringen

 • Reisegods: Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.
 • Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.
 • Reiseulykke: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Etter fylte 70 år er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.
 • Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.
 • Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise.

Dette dekker ikke reiseforsikringen

 • Reiser til områder med forhøyet risiko for bl.a. krig, terror og opprør.
 • Skader og ulykker som knyttet til risikobetonte aktiviteter som sportsdykking, fjellklatring og luftsport.
 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, varer, nærings- og nytelsesmidler, møbler og flyttegods omfattes ikke.
 • Sykkel innenfor kommunen der du bor, arbeider eller studerer dekkes ikke.
 • Ansvarsforsikring gjelder kun utenfor Norden.
 • Begrenset dekning for bl.a. verdigjenstander, enkeltgjenstander, kontanter og billetter.
 • Reisesyke- og avbestillingsforsikring gjelder ikke ved svangerskapsplager.
Hvem gjelder forsikringen for?

Forsikringen gjelder for de som er oppført i forsikringskontrakten. Har du familiekontrakt dekker dette egne barn til og med første hovedforfall etter at barnet er fyllt 20 år.