Hundeforsikring, forsikring som hunden trenger

Dersom hunden din blir rammet av sykdom eller ulykke, kan det bety liv eller død for hunden om du har hundeforsikring eller ikke. En operasjon kommer fort opp i 30-50.000 kr hos veterinæren, og det er ytterst få som har mulighet for å betale så mye. Da er det bra med en hundeforsikring som dekker utgiftene.

«Noen velger desverre avlivning enn behandling dersom regningen blir for stor»

Noen velger desverre avlivning enn behandling dersom regningen blir for stor. Med forsikring for hund betaler du bare egenandelen, den vil variere fra 15-30%, ut fra hvilket forsikringselskap du velger.
Gjelder forsikringen for alle hunderaser?

Hundeforsikring gjelder alle raser, men noen krav går igjen hos forsikringselskapene. Hunden må være mellom 6 uker og 7 år, i tillegg må hunden din være frisk og ikke skadet når du tegner forsikring.

De to største forsikringene er veterinærforsikring og livsforsikring, men noen forsikringselskap tilbyr også tilleggsforsikringer utover dette.

 

Veterinærforsikring

Veterinærforsikringen dekker medisin, og utstyr som bandasje og beskyttelsesmateriell, fysioterapi og rehabilitering, kreftbehandling, tannbehandling som følge av ulykke og veterinærutgifter for valpekull. Det vil være avvik på hva som er inkludert, og hva som ikke er inkludert, fra de ulike forsikringselskapene.

Livsforsikringen

Forsikringselskapene vil gi deg en engangsutbetaling dersom hunden dør, eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn. Men det er ikke bare død livsforsikringen dekker, dersom hunden blir borte i mer enn 3 måneder eller hundens bruksverdi går tapt, så vil en livsforsikring gi deg en engangsutbetaling. Beløpet vil variere fra forsikringselskap til forsikringselskap.

Er hundeforsikring nødvendig?

«TV 2 hjelper deg» har hentet inn tall, og omtrent 200.000 norske kjæledyr er forsikret. Det er en vurderingssak om forsikring er nødvendig. Har du ikke råd til behandling dersom det skjer noe med hunden, så anbefaler vi forsikring.
Her er ett utvalg forsikringselskaper som tilbyr forsikring av hund.

Gjensidige: https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/dyreforsikring/hundeforsikring
If: https://www.if.no/web/no/privat/forsikringer/hundeforsikring/pages/default.aspx
Nemi forsikring: https://www.nemiforsikring.no/forsikring/hund-og-katt/
Storebrand: https://www.storebrand.no/privat/forsikring/hund-og-kattforsikring
Tryg: https://www.tryg.no/forsikringer/hundeforsikring.html
Agari: http://www.agria.no/hund/hundeforsikring/#productTitle