Forsikring mot arbeidsledighet

Forsikring mot arbeidsledighet

I disse nedgangstider kan det være lurt å ha forsikring mot arbeidsledighet, og vi ser en økning av personer som tegner denne type forsikring. En forsikring mot arbeidsledighet kan gjøre nattesøvnen litt bedre, spesielt hvis du jobber i oljebransjen og har tilpasset forbruksmønsteret etter den gode lønna.

Tegner du forsikring i dag må du være klar over at du ikke kan ha en oppsigelsestrussel hengende over deg. Det må også gå 180 dager fra du tegner forsikring til en eventuell oppsigelsen skulle dukke opp.

Under finner du krav og regler på forsikring mot arbeidsledighet fra ulike forsikringselskap.
Dette er standarreglene for forsikring mot arbeidsledighet:

 • Det blir ikke utbetalt erstatning ved ledighet/permittering de første 30 dagene.
 • Utbetalingen skjer månedlig etterskuddsvis.
 • Det blir ikke utbetalt erstatning hvis arbeidsledigheten/permitteringen er varslet de første 90-180 dagene etter at forsikringen er tegnet.
 • Du må ha meldt deg som arbeidssøkende hos NAV, og motta dagpenger uten reduksjon.
 • Du ikke er ikke er kjent med at du blir arbeidsledig/permittert.

 

Når gjelder forsikringen? Dette er vilkårene fra Nordea og SpareBank1:

 • Du ved tegning av forsikringen hadde grunn til å regne med forestående risiko for å bli arbeidsledig/permittert.
 • I Kvalifiseringsperioden blir sagt opp eller varslet om arbeidsledighet/permittering. Med varsel anses så vel et generelt som et individuelt/personlig varsel.
 • Avslutter din virksomhet som Selvstendig næringsdrivende i Kvalifiseringstiden.
 • Mister stilling som Fast ansatt ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver på grunn av ditt eget forhold.
 • Har utført arbeid som har vært tidsbestemt, tilfeldig, sesongbetont eller tidsbegrenset på grunn av arbeidets særskilte karakter eller på noe annet sett periodevis.
 • Mister stilling som Fast ansatt på grunn av ulovlig streik hvor du har deltatt.
 • Som fast ansatt frivillig har godtatt å bli arbeidsledig eller permittert, for eksempel ved egen oppsigelse av arbeidsforholdet, aksept av sluttpakke og lignende.
 • Aktivt lar være å søke nytt arbeid.
 • Tilbys, men ikke aksepterer, annet arbeid som du med rimelighet burde ha akseptert med hensyn til tidligere erfaring, kvalifikasjoner og arbeidsstedets geografiske plassering.

Nordea – Navn på forsikring: Betalingsforsikring

Krav:

 • Boliglån i Nordea.
 • Alder mellom 18 til 62 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 65 år.

Les mer hos Nordea

SpareBank 1 – Navn på forsikring: Arbeidsledighetsforsikring

Krav:

 • Boliglån i SpareBank 1-bank.
 • Alder 18 til 60 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 65 år.

Les mer hos Sparebank 1

Lofavør – Navn på forsikring: Betalingsforsikring boliglån

Krav:

 • Medlem i LO.
 • Har boliglån.
 • Alder mellom 18 til 60 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende i minst 16 uker det siste halvåret.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 67 år.

Les mer på LOfavør
Gjensidige Tekna – Navn på forsikring: Inntektsikring

Krav:

 • Medlem i Tekna.
 • Alder mellom 23 til 54 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker i minst 30 uker det siste halvåret.
 • Du må ikke ha vært arbeidsløs/permittert de siste 6 månedene før forsikringen tegnes.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 60 år.

Les mer på gjensidige

Gjensidige NITO – Navn på forsikring: Inntektsikring

Dette er kravene:

 • Medlem i NITO.
 • Alder mellom 23 til 54 år.
 • Har jobbet sammenhengende som lønnsmottaker i minst 30 uker det siste halvåret.
 • Du må ikke ha vært arbeidsløs/permittert de siste 6 månedene før forsikringen tegnes.

Regler:

 • Ved arbeidsledighet trer forsikringen i kraft 90 dager etter at du har tegnet den. For sykdom gjelder den 30 dager etter.
 • Det utbetales ingen forsikring for de 30 første dagene for lønnsmottakere, 60 dager for selvstendig næringsdrivende.
 • Maksimalt 12 måneder utbetaling per gang du blir arbeidsledig.
 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringstiden er totalt 36 måneder.
 • Gjelder til fylte 60 år.

Les mer på gjensidige