Hvordan få boliglån uten egenkapital

Det er ikke enkelt å komme inn på boligmarkedet i dag uten oppspart egenkapital til boliglån. Norsk lov krever at 15 prosent av boligens verdi må være egenkapital for å få innvilget boliglån, men det finnes noen veier rundt dette. Det er flere løsninger for å oppnå boligdrømmen, og skaffe seg boliglån uten egenkapital.
Vi ser nærmere på noen av metodene for å komme inn på boligmarkedet.

 
Sikkerhet i foreldrenes bolig

Dersom man klarer å spare opp 5 prosent av boligens verdi som egenkapital, så kan foreldrene stille med sikkerhet i egen bolig og dermed gå inn med det resterende 10 prosentene. Kausjonsbeløpet bør ikke være større enn at foreldrene klarer å håndtere beløpet dersom boligkjøper ikke overholder forpliktelsene sine.

Gave eller forskudd på arv

Dette er en veldig god løsning på bolighjelp. Foreldre eller besteforeldre som har mulighet til å gi barna forskudd på arv bør gjøre dette mens barna trenger det som mest. Arveavgiften ble fjernet i 2014, og da trenger man heller ikke å skatte av beløpet, men husk at arven eller gaven likevel må oppgis til skattemyndighetene.

Medlåntaker

En medlåntaker er en lånetaker som er ansvarlig for lånet på lik linje med hovedlåntaker. Begge er ansvarlig for at lånet blir tilbakebetalt. Dersom hovedlånetaker ikke betaler for seg betyr det altså at medlåntaker må betale. Dette innebærer en viss risiko for egen økonomi, men det vil øke sjansen betydelig for å få boliglån.

 
Startlån med kommunen (husbanklån)

Dersom man har hatt langvarige problem med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank så kan startlån fra kommunen være løsningen. Som hovedregel gis startlån i tillegg til banklån, det vil si at lånetaker låner et beløp i egen bank (grunnfinansiering), og får låne resten i kommunen (toppfinansiering). Startlån kan også gis til refinansiering av lån