Er barneforsikring nødvendig?

er barneforsikring nødvendig?

Det er en økning av foreldre som kjøper forsikring til barna sine, men er egentlig barneforsikring nødvendig? Det fleste får aldri bruk for en barneforsikring, og dersom det skulle skje noe med barnet, har Norge et godt helsevesen som prioriterer barn. Likevel er det noen klare fordeler med barneforsikring.

Alle barn i Norge har ulykkesforsikring gjennom skole, SFO og kommunale barnehager. Barna er også forsikret om de er med i organiserte aktiviteter som fotball, håndball eller speideren. Forsikringselskapet betaler inntil en million kroner dersom barnet ditt blir varig ufør mens de er på skolen eller i barnehagen, eller på vei eller fra disse.

 
Hva med sykdom?

Dersom barnet ditt blir ufør på grunn av sykdom så dekker ikke ulykkesforsikringen dette. Ulykkesforsikringen dekker heller ikke barnet utenfor skole, barnehage eller organiserte aktiviteter. Da er det en stor fordel å ha tegnet en barneforsikring.

Hva bør en barneforsikring dekke?

I en god barneforsikring bør du vektlegge uførhet, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Det viktigste er uførhet. Dekning ved uførhet gir en ekstra økonomisk trygghet dersom barnet blir syk eller skadet og det ikke er mulig å tilegne seg arbeidsinntekt etter fylte 18 år. Det eksisterer to typer uføredekninger. 1) Engangsutbetaling ved minst 50 prosent varig arbeidsuførhet. 2) Uførepensjon etter minst 50 prosent arbeidsuførhet i 12 måneder sammenhengende.

Medisinsk invaliditet er også en viktig forsikring. Det er en tabellarisk fastsettelse av tapt funksjonsevne typisk for en bestemt skade eller sykdom.

Kritisk sykdom er alvorlige sykdommer som for eksempel kreft. Skulle det skje noe med barnet, så er det en kjærkommen sum som utbetales, og hjelper på økonomien.

Dekninger for barn uten barneforsikring

  Ulykke Fremtidig økonomisk tap ved uførhet eller sykdom Erstatningsnivå
Skolevei JA Uforsikret 5 G (ca.410 000 kr.)
På skolen/SFO/kommunal barnehage JA Uforsikret 5 G (ca.410 000 kr.)
Hjemme Uforsikret Uforsikret 0
Fritid Uforsikret Uforsikret 0
Medlemskap i idrettslag og organiserte aktiviteter JA Uforsikret 50 000 kr – 1 mill. kr
Bilulykke bilansvarsloven JA JA Ingen øvre grense
Påkjørt av bil/buss JA JA Ingen øvre grense
Ferie og fritid reiseforsikring JA Uforsikret 200 000 kr – 500 000 kr
I fritidsbåt JA JA 200 000 kr og høyere
Grunndekning folketrygden JA JA ca. 200 000 kr pr. år
Selskaper som tilbyr barneforsikring med sykdomskader i Norge

  • Ace European Group Limited
  • Danica Pensjonsforsikring
  • DNB Livsforsikring
  • Frende Livsforsikring
  • Gjensidige Forsikring
  • If
  • KLP
  • Sparebank 1