Delkasko, kasko eller superkasko? Hva bilforsikring trenger du?

Med bilforsikring menes ofte ansvarsforsikring. Dette er en forsikring som er lovpålagt for at du skal få lov til å kjøre motoriserte kjøretøy. Forsikringen dekker skade på personer, kjøretøy, bygninger og/eller gjenstander dersom du er ansvarlig for en ulykke eller et uhell. Det kan fort komme opp i mange millioner kroner.

Delkasko

Har bilen en lav verdi, kan du vurdere delkasko. Det dekker blant annet brannskade, tyveri av kjøretøy eller fastmonterte deler på kjøretøyet, skade ved inbruddsforsøk og vindusskader. Delkasko dekker også redning eller veihjelp dersom du trenger det.

Dersom bilen har en verdi på under 50.000, så er det en vurderingssak om det er nødvendig med delkasko. Det er ikke et krav med delkasko, slik det er med ansvarsforsikring.
Kasko

Har du kjøpt ny bil eller har du en bil med verdi på mer enn kr 50.000, bør du ha kasko. Den dekker det samme som delkasko, men den dekker også skade på eget kjøretøy ved kollisjon eller hærverk, og skader som for eksempel feilfylling.

Superkasko

Over kaskoforsikring så finner du superkasko. Denne dekker alt av det som allerede er nevnt, men du vil i tillegg få høyere erstatning, 15% mer en normalt. Har du en ny bil (mindre en 3 år) som ikke har kjørt mer enn 100.000 km, så kan du ha rett på ny bil. Du har også rett på leiebil.
Bonus

Bonusen starter når du tegner din første bilforsikring, og vil øke med 10% for hvert skadefrie år helt til du når 70%, da vil det ta 3-5 år før du rykker opp til 75% og 5 nye år før du kan gå opp til 80% bonus.

Husk at det vil gå utover bonusen du har opptjent dersom du bruker forsikringen når det er du som er ansvarlig for en skade. Bonusen gjør at premien blir billigere dersom du kjører pent og ikke er ansvarlig for ulykker eller andre skader.